DAOS medlemsdatabase benyttes til administration af medlemsorkestre og personlige medlemmer. Via medlemsportalen kan orkestre og individuelle personer melde sig ind i DAOS og løbende opdatere sine medlemsoplysninger efter behov.

Desuden kan man via medlemsportalen tilmelde sig arrangementer, som DAOS står for. Dog ikke sommerstævnet, der administreres i en særlig database via menupunktet ”sommerstævnet” på hjemmesiden Sommerstævnet (daos.dk).

DAOS kommunikerer til medlemmer og deltagere på basis af de oplysninger, der findes i medlemsdatabasen, og det er det enkelte medlems ansvar at oplysningerne i medlemsdatabasen er korrekte.

Hvad angår vores behandling af persondata henviser vi til beskrivelsen på hjemmesiden, der kan findes på dette link: Sådan behandler vi dine data (daos.dk)